• (32) 666 44 71
  • sosw@rfpn.org

Na mocy porozumienia między Regionalną Fundacją Pomocy Niewidomym, Galicyjskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Krakowa oraz Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi zapraszamy
na studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli.
Zajęcia odbywać się będą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, dzięki czemu słuchacze studiów podyplomowych będą mieli możliwość korzystać z wysoko wyspecjalizowanej bazy edukacyjno-terapeutycznej Ośrodka, z pracowni specjalistycznych, jak i wyposażenia stosowanego na co dzień w pracy z niepełnosprawnymi dziećmi lub dorosłymi, dzięki którym nauka będzie nakierowana na zdobycie praktycznych umiejętności. Studia będą prowadzone przez doświadczonych specjalistów, w oparciu o najnowsze trendy obowiązujące we współczesnej pedagogice specjalnej. Wspólna wymiana doświadczeń Galicyjskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym oraz Uczelni Nauk Społecznych gwarantuje stworzenie oferty edukacyjnej konkurencyjnej z najlepszymi ośrodkami kształcenia pedagogów specjalnych w kraju.

 

AUTYZM - Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

SURDOPEDAGOGIKA - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową

 

TYFLOPEDAGOGIKA - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA - diagnoza i terapia

 

LOGOPEDIA