• (32) 666 44 71
  • sosw@rfpn.org

Projekt "W naszym ogrodzie - rozwój i integracja dzieci przedszkolnych w gminie Zbrosławice" koncentruje się na nowych miejscach edukacji przedszkolnej i dzieciach ze zdiagnozowanymi deficytami, w szczególności niepełnosprawnych. Ma na celu uruchomienie 23 miejsc w 2 nowych oddziałach w odpowiedzi na zdiagnozowane zapotrzebowanie, w tym 3 dla niepełnosprawnych oraz objęcie zajęciami specjalistycznymi i terapeutycznymi 85 dzieci, w tym 43 dziewczynek i 11 dzieci z niepełnosprawnościami. Koncentruje się na zapewnieniu warunków odpowiadających dzieciom, tworząc przestrzeń ogrodu terapeutycznego i ścieżki zmysłowo-edukacyjnej, w których edukacja i rehabilitacja są zabawą, co zapewnia wysoką jakość wsparcia.

Projekt będzie realizowany w grupach specjalnych przedszkoli w Przezchlebiu i Ziemięcicach oraz w przedszkolu w Świętoszowicach od 1.07.2017 do 31.08.2018.