• (32) 666 44 71
  • sosw@rfpn.org

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  w Ziemięcicach jako realizator projektu "„Jeden mały krok – wiele małych kroków…” – kompleksowa rehabilitacja dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 24 z terenu województwa śląskiego.  dofinansowanego w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niewidomych  zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na realizacje usług specjalistycznych

Termin składania ofert do 14 stycznia 2020r.

 

Poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR. 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR. 2 -OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJACYM

ZAŁĄCZNIK NR. 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW