• (32) 666 44 71
  • sosw@rfpn.org

Trening orientacji przestrzennej

  • 2021.11.09

Trening orientacji przestrzennej dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Samodzielne poruszanie się jest dla osób z niepełnosprawnością wzroku jednym z najistotniejszych elementów życia. Możliwość swobodnego przemieszczania się daje poczucie niezależności i wolności, pozwala również na większą aktywność życiową. Samodzielność w poruszaniu się oraz orientacja w terenie dla osób niewidomych jest umiejętnością trudną do opanowania, ale dzięki wsparciu odpowiednich specjalistów, właściwemu treningowi i determinacji możliwą do osiągnięcia.

Program szkolenia:

  • Stworzenie indywidualnego planu działania
  • Ćwiczenia podstawowych umiejętności - motoryka chodu, trening echolokacji, trening zmysłów, tworzenie wyobrażeń przestrzennych, orientacja w schemacie własnego ciała i w najbliższej przestrzeni, praca z emocjami.
  • Techniki poruszania się z białą laską
  • Orientacja i poruszanie się z przewodnikiem
  • Orientacja i poruszanie się w pomieszczeniach znanych
  • Orientacja i poruszanie się w pomieszczeniach nieznanych
  • Poruszanie się w terenie znanym/nieznanym
Liczba godzin: 40

Program szkolenia ma charakter poglądowy. W przypadku rozpoczęcia szkolenia program jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb Uczestnika.

Powrót