• (32) 666 44 71
  • sosw@rfpn.org

 

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym SOSW w Ziemięcicach jako beneficjent projektu "W naszym ogrodzie - rozwój i integracja dzieci przedszkolnych w gminie Zbrosławice" realizowanego i dofinansowanego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 (EFS) zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu dla potrzeb ogrodu terapeutycznego przy SOSW w Ziemięcicach ul. Mikulczycka 120, działka nr 8/1.

Termin składania ofert do 7 listopad 2017r,

Poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2:  Koncepcja zagospodarowania ogrodu

Załącznik nr 3:  Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4:  Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

Załącznik nr 5:  Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków

Przykładowa ścieżka zmysłów

 

  

Data publikacji ogłoszenia: 31.10.2017

 

Zapytania ofertowe:

Roboty budowlane w ogrodzie