• (32) 666 44 71
  • sosw@rfpn.org
  • Budowa Regionalnego Ośrodka Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym/ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013"

 

  • Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt. „Szkolenia zwiększające kompetencje kadry w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych: Kompleksowa rehabilitacja dzieci z uszkodzonym systemem wzroku”

 

  • Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt. „Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 18 z terenu województwa śląskiego” 

 

  •  Program Agencji Rynku Rolnego „Mleko w szkole”

 

  • „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Gliwic”

 

  • Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt.„Kompleksowa Rehabilitacja Dzieci Niewidomych I Słabowidzących Ze Sprzężoną Niepełnosprawnością z Terenu Gminy Zbrosławice ”

 

  • Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 "W naszym ogrodzie - rozwój i integracja dzieci przedszkolnych w gminie Zbrosławice".

 

  • Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 "Nie widzieć barier - rozwój usług społecznych w gminie Zbrosławice".