• (32) 666 44 71
 • sosw@rfpn.org

Rusza rekrutacja do projektu "Nie widzieć barier - rozwój usług społecznych  w gminie Zbrosławice"

 

Rodzaje wsparcia przewidziane w projekcie:

 1. Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci
 2. Specjalistyczne zajęcia z SI
 3. Specjalistyczne zajęcia z muzykoterapii
 4. Zajęcia z psychologiem 
 5. Zajęcia ze specjalistą pedagogiem/tyflopedagogiem
 6. Wsparcie opiekunów medycznych
 7. Opieka wychowawcy świetlicy
 8. Zajęcia ze specjalistą ruchu
 9. Zajęcia z logopedą - konsultacje indywidualne połączone z warsztatami emisji głosu
 10. Wyjazdy na basen, do kina oraz teatru
 11. Wsparcie dzieci w środowisku lokalnym poprzez zaangażowanie następujących specjalistów:
 • rehabilitant
 • pedagog
 • tyflopedagog
 • psycholog
 • logopeda

 

Zapewniamy sługi wsparcia rodziny:

 • Poradnictwo dotyczące praw, świadczeń, przywilejów osób niepełnosprawnych
 • Warsztaty komunikacji interpersonalnej z treningiem psychospołecznym
 • Porady psychologiczne

 

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie.

Informacja telefoniczna pod nr tel. 661 077 779

 

Niezbędne dokumenty potrzebne do rekrutacji: